Strona główna
Mapa serwisu
Zgłoś ofertę
Polityka plików cookies
Kontakt

Wyszukiwarka

Nr oferty
 
 
 
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Powierzchnia
-
Liczba pokoi
-
Cena
-
oferty specjalne
Notes Zgłoś ofertę Kalkulator Nieruchomości Remonty Home Staging Poradnik Projekty Komunikat Rodo Mapa serwisu Kontakt

Waluty

USD 3,72 EUR 4,40 CHF 4,09

Na skróty

   

 

Licencja Zawodowa Nr 25967  

 

       

https://adresowo.pl

 

 

Komunikat Rodo
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(?RODO?), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Anmax&Co z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 82 m. 151 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(?RODO?). Anmax&Co przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ? w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Odbiorcami Pani/Pana danych są: - pracownicy Anmax&Co upoważnieni do ich przetwarzania - osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz współpracownicy i pracownicy - dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) - sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO) - usunięcia danych (?prawo do bycia zapomnianym?) (art. 17 RODO) - ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) - przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) - wniesienia skargi do organu nadzorczego Podanie danych osobowych Anmax&Co jest dobrowolne, ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez Anmax&Co. Korzystanie z usług Anmax&Co jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem, że jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do przekazania Anmax&Co danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Panią/Pana dane osobowe (zarówno Pani/Pana, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.
© 2020 Anmax&Co. Wszystkie prawa zastrzeżone.
asari.pl - programy dla biur nieruchomości

=