Strona główna
Mapa serwisu
Zgłoś ofertę
Polityka plików cookies
Kontakt

Wyszukiwarka

Nr oferty
 
 
 
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Powierzchnia
-
Liczba pokoi
-
Cena
-
oferty specjalne
Notes Zgłoś ofertę Kalkulator Nieruchomości Remonty Home Staging Poradnik Projekty Komunikat Rodo Mapa serwisu Kontakt

Waluty

USD 3,87 EUR 4,29 CHF 3,91

Na skróty

   

Komunikat Rodo
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(?RODO?), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Anmax&Co z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 82 m. 151 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(?RODO?). Anmax&Co przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ? w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Odbiorcami Pani/Pana danych są: - pracownicy Anmax&Co upoważnieni do ich przetwarzania - osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz współpracownicy i pracownicy - dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) - sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO) - usunięcia danych (?prawo do bycia zapomnianym?) (art. 17 RODO) - ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) - przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) - wniesienia skargi do organu nadzorczego Podanie danych osobowych Anmax&Co jest dobrowolne, ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez Anmax&Co. Korzystanie z usług Anmax&Co jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem, że jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do przekazania Anmax&Co danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Panią/Pana dane osobowe (zarówno Pani/Pana, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.
© 2019 Anmax&Co. Wszystkie prawa zastrzeżone.
asari.pl - programy dla biur nieruchomości